De gemeente Woensdrecht haalt hard uit richting de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.

Die wil onder druk van de zorgverzekeraars het overschrijdingspercentage bij de spoedeisende ritten oprekken van 5,5 procent naar 6 procent.

Dat betekent dat 6 procent van alle ritten in het totale verzorgingsgebied van de RAV, dat zich uitstrekt van de Brabantse Wal tot het Land van Cuijk, de norm van vijftien minuten mag overschrijden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt per gemeente.

"Als in Tilburg en Breda alle ritten gehaald worden, kan de RAV dus wegkomen met overschrijdingen in de plattelandsgemeenten”, verklaart wethouder Jeffrey van Agtmaal.

"Bij het oprekken van de norm betekent dat dus er zelfs meer ritten te laat mogen komen in de gemeente Woensdrecht."

Onacceptabel

Voor het Woensdrechtse gemeentebestuur is dat onacceptabel. Al jaren redt ruim twintig tot 25 procent van alle spoedeisende ritten het niet om binnen een kwartier ter plaatse te zijn.

In Putte zijn er zelfs overschrijdingen van zestig procent waargenomen.

"We weten allemaal dat in spoedeisende gevallen de eerste vijf tot zes minuten het belangrijkste zijn. Dan kun je niet verkopen aan de burgers dat je de theoretische norm aanpast."

"Dan moet je het probleem bij de wortel aanpakken en ervoor zorgen dat je wél op tijd komt", vindt Van Agtmaal.

Bezwaar

Het college vraagt de gemeenteraad daarom om officieel bezwaar aan te tekenen tegen de begroting van de RAV voor 2017. Van Agtmaal verwacht dat meer plattelandsgemeenten het voorbeeld van Woensdrecht zullen volgen.

In ieder geval Halderberge heeft eveneens al aangegeven protest aan te zullen tekenen. De Algemene Ledenvergadering zal zich uiteindelijk moeten buigen over de zienswijzen van de gemeenten.