Een meerderheid van de Bergen op Zoomse gemeenteraad heeft zich dinsdagavond positief uitgesproken voor een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. 

Tijdens de behandeling van het voorstel in de commissievergadering liet alleen Lijst Linssen zich negatief uit over het voorstel van het college om voor een tijdelijke periode aan 416 asielzoekers onderdak te verlenen.

Over de invulling van die tijdelijke opvang leefden echter nog veel vragen bij de overige fracties. Met name over de locatiekeuze, de daadwerkelijke duur en de communicatie rond het thema willen de partijen nog invloed hebben.

Enquête

Eerder wees een enquête al aan dat een meerderheid van de inwoners open staat voor tijdelijke opvang van asielzoekers. Waar Lijst Linssen vorige week fel van leer trok tegen de wijze waarop de enquête is gehouden, gaven de overige zeven partijen aan zich wel in de uitslag te kunnen vinden.

"Het is jammer dat er niet meer mensen hebben gereageerd", gaf Sahin Ergec van de PvdA toe, "maar het onderzoek is representatief en de uitslag betrouwbaar."

Ton Linssen van Lijst Linssen hield echter voet bij stuk. Hij omschreef het voorstel van het college als ‘verwerpelijk en het toonbeeld van volksverklakkerij.’ "Er wordt gezegd dat Bergen op Zoom een bijdrage móet leveren, maar als er sprake is van ‘moeten’ dan verwijst dat naar een wetsartikel. Dat is er helemaal niet", stelde hij.

Lijst Linssen sprak zich daarop fel uit tegen het voorstel voor tijdelijke noodopvang.

Duur

Daarin stond Lijst Linssen alleen. Zelfs de VVD, die in 2014 nog als enige partij tegen een onderzoek naar een gemeentelijke bijdrage in het vluchtelingendebat stemde, gaat nu mee met het voorstel. "We kunnen niet op onze handen blijven zitten", verklaarde Gertjan Huisman.

Volgens hem is er nu sprake van een nationale urgentie, waardoor de liberalen kunnen instemmen met een tijdelijke opvang van maximaal twee jaar.

GBWP wil ‘geen dag langer’ dan drie jaar meewerken aan noodopvang. "Het moeten ook maximaal 416 asielzoekers zijn, de kosten moeten voor rekening van het COA komen, de veiligheid moet gegarandeerd worden, er moet goed gecommuniceerd worden en de opvang mag niet ten koste gaan van onze eigen inwoners", legde Evert Weys zijn eisen op tafel.

Locaties

Evenals de duur van de opvang is ook de locatie nog een vraagstuk. Het college vraagt de raad om een mandaat om daar zelf mee aan de slag te gaan, maar de fracties willen dat alleen geven als zij daarvoor de richtlijnen mogen aangeven.

"Het succes valt of staat met de locatiekeuze", stelde Piet van de Kieboom van de BSD. Peter van den Ouden van GroenLinks pleitte voor meerdere kleine opvanglocaties in plaats van één hele grote.

CDA’er Wim Musters vond dat de gemeente bij de tijdelijke opvang de toekomstige statushouders moet werven. "Zodat we de begeleiding door kunnen trekken." Dat laatste zei wethouder Patrick van der Velden alvast toe.

De gemeenteraad neemt op 2 juni een definitief besluit over de tijdelijke opvang.