Nog dit najaar verwacht KidOR duidelijkheid te hebben over het uiteindelijke budget dat ingezet kan worden voor het geluidsscherm/kunstwerk aan de Randweg Noord in Bergen op Zoom. 

Ook het definitieve ontwerp zal dan klaar zijn, zodat zo snel mogelijk met de realisatie van het langverwachte scherm begonnen kan worden.

Over het kunstwerk/geluidsscherm aan de randweg in Bergen op Zoom Noord is sinds november veel overleg geweest tussen de gemeente, de kunstenaars, KidOR en andere omwonenden. De combinatie tussen kunstwerk en geluidsscherm wordt momenteel verder uitgewerkt tot een voorontwerp waarin zoveel mogelijk biobased materialen terug moeten komen.

Verdubbelen

KidOR geeft aan druk bezig te zijn om voldoende budget binnen te halen. Het kunstenaarscollectief had namelijk de opdracht gekregen om het bedrag dat Bergen op Zoom beschikbaar heeft gesteld te verdubbelen middels fondsen. “We hebben dan ook aanvragen gedaan bij onder andere het Mondriaan Fonds en bij het Prins Bernhard Cultuurfonds”, aldus het bestuur dat uiterlijk dit najaar op zowel financieel als op het vlak van het ontwerp duidelijkheid is.

“De werkzaamheden gaan daarna zo snel mogelijk van start”, aldus KiDOR.
Nog dit najaar verwacht KidOR duidelijkheid te hebben over het uiteindelijke budget dat ingezet kan worden voor het geluidsscherm/kunstwerk aan de Randweg Noord.