Ondanks een zeer bewogen jaar is het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide erin geslaagd om het boekjaar 2015 af te sluiten met een positief resultaat van ruim 40.000 euro. 

 Dat blijkt uit het jaarverslag van de internationale natuurorganisatie.

Voorzitter Cees van Liere en coördinator Paul Ganzevles spreken van een jaar met twee gezichten, omdat de organisatie het in 2015 voor het eerst zonder vaste subsidie vanuit Nederland moest doen. “De gevolgen waren merkbaar, maar dankzij gefinancierde projecten kon het Grenspark blijven functioneren”, stellen zij.

Verdienmodellen

Het Grenspark is het afgelopen jaar op zoek gegaan naar nieuwe verdienmodellen. Zo is bij negen restaurants in de omgeving de Grenspark Natuurburger te koop. Het vlees is afkomstig van runderen die op de heide grazen. Van iedere verkochte burger gaat twee euro naar het Grenspark.

Ook heeft de organisatie voor het kalenderjaar 2016 een Natuurkalender uitgegeven. Samen met de verkoop van de wandelkaarten heeft het Grenspark zo afgelopen jaar voor ruim 11.000 euro aan eigen inkomsten voorzien.

Daarnaast heeft de organisatie ook beroep gedaan op een bijdrage vanuit de betrokken gemeenten. Woensdrecht stemde al in met een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro.

Routes

De focus voor 2016 komt volgens het Grenspark nog meer te liggen op het creëren van verdienmodellen, de ontwikkeling van de toeristische poorten en het sterker wegzetten van het Grenspark als merk. Ook moet er bij Ravenhof in Putte een nieuwe parkeerplaats komen en wordt het netwerk aan mountainbike-, fiets- en ruiterroutes uitgebreid.

“Eigenlijk was het jaar 2015 te kort om dit allemaal op gang te brengen. Maar gelukkig is er het jaar 2016 waarin het Grenspark de tijd zal benutten al deze en nog diverse andere projecten verder te brengen”, beloven Van Liere en Ganzevles.