De gemeente Tholen lijkt aan het einde van 2016 een bedrag van 25.000 euro over te houden, blijkt uit de eerste tussenstand uit de begroting voor dit jaar.

De gemeente ontvangt dit jaar voor ruim 80.000 euro aan extra inkomsten uit onder meer de precariobelasting en een vergoeding voor de opvang asielzoekers.

Daar tegenover staan wel een aantal tegenvallers, zoals de huurverlaging op de peuterspeelzalen en de exploitatielasten over de voormalige vmbo-school Westerpoort.

Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de 25.000 euro onder te brengen bij de post onvoorzien, om tegenvallers te kunnen opvangen.