Na jaren van bezuinigingen heeft de gemeente Bergen op Zoom de weg naar omhoog weer gevonden. 

De vooruitzichten voor de komende jaren laten in het Beleidskader vanaf 2018 een positief saldo zien, dat oploopt naar een bedrag van 600.000 euro in 2020.

Toch blijft wethouder Ad Coppens van financiën vasthouden aan zijn mantra dat iedere euro telt. "Ook in de toekomst zullen we voorzichtig met gemeenschapsgeld moeten blijven omgaan", vindt hij.

De afgelopen zes jaar heeft de gemeente voor meer dan twintig miljoen euro bezuinigd. Het zuinige beleid sinds 2010 betaalt zich volgens Coppens nu terug.

"We hebben met zijn allen echt een prestatie geleverd, waardoor Bergen op Zoom er naar de toekomst toe weer goed voorstaat. Het besef dat iedere euro telt, is echt doorgedrongen in de hele organisatie. We gaan voorzichtiger om met onze uitgaven, brengen de risico’s beter in beeld en hebben de raad in een positie gekregen dat ze weer aan de touwtjes trekt", blikt de wethouder financiën terug.

Risico’s

Daarnaast heeft Bergen op Zoom de economische wind ook mee, erkennen Van der Weegen en Coppens. "We profiteren van het goede economische tij en de lage rentestand.

Daar schuilt meteen ook een risico in voor de komende jaren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van cao voor het gemeentepersoneel en is de meicirculaire met de algemene uitkering vanuit het Rijk nog niet bekend", geeft Coppens de risico’s weer.

Bovendien heeft de gemeente nog een aantal bezuinigingsopdrachten liggen, die de komende jaren nog gerealiseerd moeten worden. Nieuwe bezuinigingen bovenop de huidige taakstellingen zijn volgens Coppens echter niet aan de orde. “Daar mogen we na zes jaar best trots op zijn”, vindt hij.

Tegenvallers

De toekomst mag er dan – onder voorbehoud – weer gezond uitzien, voor het jaar 2016 stevent de gemeente vooralsnog af op een tekort van 450.000 euro. De gemeente heeft een aantal tegenvallers te verwerken.

Zo lopen de inkomsten uit de verhuur van de Heerenkamer achter (50.000 euro), worden een aantal bezuinigingen op cultuur dit jaar nog niet gehaald (120.000 euro) en maakt de gemeente extra geld vrij voor Gebouw-T (150.000 euro).

Coppens verwacht het tekort in het najaar gedeeltelijk weg te werken. "Maar uit het verleden hebben we geleerd dat we verliezen meteen moeten inboeken. Daarom onttrekken we nu eenmalig 450.000 euro uit de algemene reserve, zodat we later niet voor verrassingen komen te staan."