Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt er op de Boshoeveweg 1 bij Oud-Vossemeer een bedrijf dat zich bezighoudt met de teelt van vlas voor de biobased markt. 

Het bedrijf heeft al een vestiging in Bergen op Zoom en heeft nu zijn ogen laten vallen op het perceel aan de Boshoeveweg. Het bedrijf gebruikt vlas voor het versterken van betonelementen.

In Oud-Vossemeer wil de onderneming experimenteren met verschillende vlassoorten en ook agrariërs in de omgeving stimuleren om vlas te gaan telen.

Het bedrijf wil daarnaast de bestaande boomgaard handhaven en het fruit verkopen aan lokale plattelandswinkels. Ook zijn er plannen om in de toekomst een boerderijcamping op te richten.

Raad

Het college staat positief achter deze ontwikkelen, met name omdat het bedrijf zich bezighoudt met biobased economie (het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor de industrie). Ook de provincie is akkoord met de vestiging.

Alleen de gemeenteraad moet zich er nog over buigen. Dat zal gebeuren tijdens de commissie Ruimte op maandag 30 mei.