Het parkeerbeleid in de gemeente Bergen op Zoom wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Volgens het college lopen de inkomsten uit de parkeergelden al enige tijd terug. 

Daarom wordt opnieuw bekeken of er gesleuteld kan worden aan ofwel het verhogen van de parkeertarieven ofwel het verder terugbrengen van de kosten. 

Voor 2016 moet de gemeente al een bedrag van 25.000 euro afboeken op het thema parkeren. Dat heeft volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander alles te maken met het feit dat de uitbreiding van de zone betaald parkeren rond het ziekenhuis niet meer is doorgegaan.

“Daar was in de begroting voor 2016 al rekening mee gehouden, maar de gemeenteraad zag daar in december toch vanaf. Daardoor lopen we dus jaarlijks 25.000 euro aan inkomsten mis”, legt hij uit.

Inkomsten

Mogelijk pakt dat bedrag de komende jaren zelfs nog hoger uit. Want naast het niet doorgaan van de uitbreiding van betaald parkeren, ziet de gemeente ook de overige inkomsten uit de parkeerautomaten teruglopen.

Een verklaring daarvoor, is er op dit moment nog niet. “Het kan zijn dat dat te maken heeft met het verminderd bezoek aan de binnenstad, maar de precieze oorzaak zijn we nog aan het uitzoeken”, zegt Stander.

Hij laat weten dat de gemeente wel alvast op de teruglopende inkomsten inspeelt, door het hele parkeerbeleid weer tegen het licht te houden. Volgens Stander zijn er diverse opties in beeld, om het toekomstige gat op te vullen.

Daarbij wordt onder meer gedacht aan het invoeren van betaald parkeren op koopzondagen, het verhogen van de tarieven of het laten betalen voor de bewaakte fietsenstallingen. Tegelijkertijd worden de kosten door ParkeerBeheer onder de loep genomen.

Taakstelling

Stander wijst erop dat er nog geen besluit vast staat.

“Maar het is wel zo dat er iets zal moeten gebeuren om de teruglopende inkomsten op te vangen. De gemeenteraad heeft immers ook een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 150.000 euro op het dossier parkeren. Dit jaar verwachten we dus uit te komen op een bezuiniging van 125.000 euro, maar voor die 25.000 euro en de teruglopende inkomsten moet dus in de toekomst wel een oplossing gevonden worden.”