Waterschap Scheldestromen trekt 750.000 euro extra uit voor de benodigde dijkversterkingen en keermiddel langs de waterberging van het Volkerak-Zoommeer. 

Het bedrag komt bovenop de bijna acht miljoen euro, die het waterschap in 2013 al vrijmaakte voor het omvangrijke project. Door tussentijdse aanpassingen blijkt er echter meer geld nodig te zijn om aan alle wensen tegemoet te komen.

Het meerwerk zat vooral in het keermiddel, die de haven van Tholen moet beschermen tegen hoge waterstanden wanneer het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als waterberging.

Op verzoek van de scheepvaart is bijvoorbeeld de aanleghoogte van het keermiddel aangepast en is ook de drempeldiepte van de doorgang tot de Thoolse haven verder uitgediept.

Voor toeristen en recreanten aan wal komt er een rolbrug over de definitieve doorgang tot de haven te liggen. Aanvankelijk was dit wandelpad voorzien van enkele trappen, maar om ook de mindervalide bezoeker toegang te geven, zijn de trappen uit het ontwerp gehaald. Dat bracht eveneens extra kosten met zich mee.

Kosten

Daarnaast zorgt de dijkverbetering bij het Botshoofd tussen Tholen en Oud-Vossemeer voor extra kosten. De werkzaamheden bleken in de praktijk wat omvangrijker te zijn dan van te voren was ingeschat. Ook bij de Bathse driehoek, in de gemeente Reimerswaal, bleken meer werkzaamheden nodig te zijn.

In totaal verwacht het waterschap 750.000 euro extra nodig te hebben om alle aanpassingen door te voeren. Daarvan wordt 280.000 euro dit jaar al ingezet, het overige bedrag staat voor 2017 op de planning.