Meer tijd nodig voor Bergse bezuinigingen op cultuur

Wethouder Arjan van der Weegen heeft meer tijd nodig om de bezuinigingen op cultuur ingevuld te krijgen. 

Aanvankelijk stond voor dit jaar al een korting van 350.000 euro op de planning, maar Van der Weegen verwacht dat bedrag pas in 2018 te halen.

Eén van de redenen waarom de bezuinigingen op cultuur op zich laten wachten, is dat de gemeente nu nog niet kan snijden in de bibliotheek. “Het huurcontract voor de bieb in Halsteren loopt nog door tot 2018. Pas daarna kan die vestiging gesloten worden”, verklaart Van der Weegen.

Een sluiting van de Halsterse bieb betekent volgens hem niet dat de inwoners van het dorp vanaf 2018 naar Bergen op Zoom moeten om boeken te lenen.

“We kiezen er juist voor om de bibliotheek nog dichterbij de mensen te brengen, door de boeken aan te bieden op scholen en in het wijkcentrum. In plaats van één bibliotheek, heeft Halsteren er straks misschien wel twintig”, rekent de wethouder voor.

Efficiëntieslag

Volgens hem is het tijd om de oude structuren los te laten. Als voorbeeld noemt Van der Weegen het thema educatie.

“Zowel de bibliotheek, het Cultuurbedrijf als de F!tFabriek zijn daar mee bezig. Ze gaan allemaal de scholen af. Dat kan veel efficiënter door die partijen meer te laten samenwerken. We moeten niet meer denken in oude patronen van huisvesting en organisaties, maar juist het doel – in dit geval educatie – voor ogen hebben. Daar kan veel op bespaard worden, terwijl de kwaliteit juist verbeterd”, verwacht de wethouder.

In totaal ging er in 2015 nog zo’n 13,6 miljoen euro om in het hele cultuurveld. De verwachting is dat in 2016 en 2017 ruim twee ton bespaard kan worden. In 2018 moet de volledige 350.000 euro gehaald worden. “Maar ik sluit niet uit dat dat bedrag zelfs hoger uitvalt, als we de efficiëntieslag hebben gemaakt.”

Gebouw-T

Van der Weegen voegt toe dat er de komende jaren niet alleen bezuinigd wordt op cultuur. “Waar we een bepaalde kwaliteit nastreven en er dus geld bij moet, zullen we juist investeren”, verwijst hij naar Gebouw-T, waar het college de komende jaren 150.000 euro extra voor vrijmaakt.

Volgens de wethouder vervult het poppodium immers een belangrijke plaats in de stad. “Door de samenwerking met het ROC worden via Gebouw-T mensen opgeleid, die daarna meteen een baan hebben. Daar mogen wij als gemeente best wat geld voor over hebben.”

Tip de redactie