Bergen op Zoom wil noodopvang voor 416 vluchtelingen

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal gaan 832 vluchtelingen opvangen op tijdelijke noodlocaties. De kleinere gemeenten Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht bieden dit jaar extra onderdak aan 208 statushouders. 

Daarbij gaat het om voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant hebben van Wim van de Donk, Commissaris van de Koning het verzoek gekregen om extra vluchtelingen op te nemen.

De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht kregen de opdracht om 832 plekken voor noodopvang voor vluchtelingen te realiseren. Hierbij gaat het om asielzoekers die nog in afwachting zijn van hun procedure. Ook werd gevraagd om te kijken naar huisvesting voor 558 statushouders.

Overvolle asielzoekerscentra

"We kunnen onze ogen niet sluiten voor de problemen. De asielzoekerscentra zitten overvol met statushouders die niet door kunnen schuiven naar een woning. Daarbij hebben we als gemeenten naar de mogelijkheden gekeken en zijn we tot een verdeelsleutel gekomen", vertelt de Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer namens de vijf gemeenten.

De afgelopen weken hebben de bestuurders wekelijks overleg gevoerd. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was daarbij betrokken.

Niederer: “Dat hebben we in een moordend tempo gedaan. Veel tijd was daarbij niet. Realisme en pragmatisme stonden voorop.” Deze beslissing betekent dat Roosendaal en Bergen op Zoom dit jaar minder statushouders hoeven op te vangen. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht nemen het grootste gedeelte van deze taakstelling over.

Realisatie

De gemeente Roosendaal zet in op het realiseren van een noodopvang voor een periode van twee jaar. Een locatie is in zicht, maar daarbij voeren de vastgoedeigenaar en het COA overleg. Wanneer die tot een akkoord zijn gekomen, neemt het gemeentebestuur een beslissing.

Daar ging de gemeenteraad eerder mee akkoord. In Bergen op Zoom neemt de gemeenteraad op 2 juni een besluit over het voorstel om 416 vluchtelingen op te vangen op een noodlocatie.

"Daarbij denken we aan opvang voor een periode van maximaal twee tot drie jaar. Het is niet de bedoeling dat er een permanent asielzoekerscentrum komt", geeft de Bergse burgemeester Frank Petter aan.

Er zijn nog geen plekken aangewezen voor de noodopvang. Petter weet ook nog niet hoe dat wordt ingevuld: "We weten nog niet of dat op één of mogelijk meerdere locaties gaat komen."

Tip de redactie