Tholen op schema met huisvesten statushouders

De gemeente Tholen heeft een nieuwe taakstelling voor het huisvesten van statushouders gekregen. In de tweede helft van het jaar moet de gemeente 35 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. 

De taakstelling wordt ieder half jaar door de Rijksoverheid bepaald. Grotere gemeenten moeten daarbij standaard meer asielzoekers huisvesten dan kleinere gemeenten.

De gemeente Tholen kreeg begin dit jaar de taakstelling voor de eerste helft van 2016 die neerkwam op dertig asielzoekers met een verblijfsvergunning. Omdat de gemeente vorig jaar twee statushouders meer op heeft gevangen dan verplicht, stond de teller aan het begin van het jaar op 28 statushouders die gehuisvest moesten worden.

Inmiddels hebben tot 1 mei 2016 al negentien statushouders een huis toegewezen gekregen in de gemeente Tholen. In de maanden mei en juni moeten dus nog negen statushouders gehuisvest worden. 

De gemeente Tholen werkt voor het huisvesten van statushouders onder andere samen met woningcorporatie Stadlander. "We kunnen de statushouders zonder verdringing op de woningmarkt huisvesten", vertelt gemeentewoordvoerster Janet Gunter-Elenbaas. "We lopen dan ook op schema."

Onderzoek

De gemeenteraad neemt op 14 juli een besluit over de wijze waarop de gemeente Tholen omgaat met de noodopvang en huisvesting van vluchtelingen.

De Thoolse gemeenteraad stemde in maart in met de huisvesting van tien procent extra statushouders bovenop de wettelijke taakstelling en het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om 150 tot 200 vluchtelingen op te vangen in de noodopvang. De raad besloot tevens dat er geen asielzoekerscentrum moet komen in de gemeente.

Om aan de twee wensen van de raad te voldoen, is het college gestart met een onderzoek. Dat gaat over de vraag wat er nodig is om de tien procent extra statushouders te huisvesten en op de vraag welke locaties er geschikt zijn voor de noodopvang van 150 tot 200 vluchtelingen.

Als uitgangspunten hanteert het college dat er mogelijk ook iets meer vluchtelingen ondergebracht kunnen worden in de noodopvang en dat de noodopvang ook verspreid over twee locaties kan plaatsvinden.

Tip de redactie