Steenbergse PvdA wil duidelijkheid over sociaal domein

STEENBERGEN – Burgers weten niet dat ze recht hebben op WMO en hoe ze daar aanspraak op kunnen maken. 

Dat meent de Steenbergse PvdA- fractie. De partij wil dat het college een overzicht met voorwaarden voor de aanvraag van het ondersteuningsbudget opstelt en burgers actief informeert over hoe zij die aanvraag kunnen indienen. Daarnaast vraagt ze om opheldering rond ontwikkelingen op het sociaal domein.

Veel gemeenten besteedden in 2015 minder aan de uitvoering van zorg dan van tevoren was begroot.

Opsplitsen

De PvdA in Steenbergen wil het overschot op het sociaal domein van 2015 opgesplitst zien in Wmo, Jeugdzorg en de participatiewet. De partij verzoekt het college om het overschot opnieuw in dezelfde sector in te zetten. “Denk bijvoorbeeld aan maatwerk binnen Jeugdzorg, adequate huishoudelijke hulp en het aanpakken van werkloosheid.”

Mening

De arbeiderspartij vraagt ook wat in het afgelopen jaar de ervaringen van de gemeente met de decentralisaties waren en welke invulling zij zelf met het overschot in gedachten heeft.

Tip de redactie