Lijst Linssen woedend over Bergse vluchtelingenenquête

Lijst Linssen is woedend op de gemeente Bergen op Zoom. De politieke partij is de uitkomst van de vluchtelingenenquête veel en veel negatiever dan de gemeente doet voorkomen.

Ook is Sander Siebelink boos over de wijze van vraagstelling en de interpretatie van de resultaten. De gemeente herkent zich geenszins in de kritiek.

Recent maakte de gemeente Bergen op Zoom de uitslag van de gehouden vluchtelingenenquête bekend. Een meerderheid van de deelnemers gaf aan geen moeite te hebben met de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum.

Ongeveer 57 procent van de 879 deelnemers aan de steekproef zag deze vorm van opvang wel zitten, tegenover 27 procent tegenstanders. De huisvesting van extra statushouders kon onder de groep deelnemers minder op enthousiasme rekenen. Eén op de vijf ondervraagden bleek daar voorstander van.

Onrust

Lijst Linssen bestrijdt de uitkomst van de enquête. “De uitkomsten zijn veel negatiever dan de gemeente doet voorkomen. 54 tot 63 procent van de ondervraagden vindt níet dat de gemeente meer statushouders moet huisvesten. 45 tot 47 procent van de geënquêteerden maakt zich grote zorgen over huisvesting, veiligheid, onrust en overlast”, zo vat Siebelink de uitslag samen.

Hij heeft geen goed woord over voor de wijze waarop de enquête tot stand is gekomen. “De gemeente heeft een uiterst dubieuze en gestuurde enquête gehouden over de opvang van vluchtelingen. In de vraagstelling doet de gemeente net alsof er maar een beperkte keuze is: de Commissaris van de Koning heeft immers ‘bepaald’ dat er opvang zou moeten komen. Alsof hij dat beslist.”

“Het college heeft hier handig gebruik van gemaakt om de keuzemogelijkheden voor de burgers te beperken. Bijzonder kwalijk. Het was voor de geënquêteerden vrijwel onmogelijk om aan te geven dat de verantwoordelijkheid bij de EU ligt of om aan te geven dat wij niet op economische vluchtelingen zitten te wachten”, zo is Siebelink van mening.

Negatiever

Volgens hem zijn de uitkomsten veel negatiever dan de gemeente doet voorkomen. “De gemeente trekt een conclusie die niet past bij de feiten. B&W moet zich schamen voor een dergelijke enquête en de manier waarop de resultaten zijn gepresenteerd. Slechts één op vijf Bergenaren is voorstander van huisvesting van extra statushouders!”

De gemeente Bergen op Zoom laat desgevraagd weten zich niet te kunnen vinden in de kritiek. “De steekproef heeft plaatsgevonden onder 2500 inwoners. Deze is uitgevoerd door een erkend, onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast is de peiling uitgezet onder alle leden van het Burgerpanel. De vragenlijst is afgestemd met de fractievoorzitters en zo goed mogelijk conform hun reacties definitief gemaakt”, legt woordvoerster Bregje Schouteren uit.

“Wij stellen de uitkomsten niet mooier voor dan ze zijn: de percentages die Lijst Linssen noemt, staan exact zo vermeld in het persbericht en in het rapport. Wij schamen ons dus zeker niet voor de peiling en de uitkomsten daarvan. Wij zijn blij dat in totaal 900 inwoners de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. Zij hebben een duidelijke signaal afgegeven, dat wij meenemen in de besluitvorming over dit onderwerp.”

NUwerk

Tip de redactie