VVD Roosendaal en Woensdrecht samen verder

De lokale VVD-afdelingen van Roosendaal en Woensdrecht gaan nauwer samenwerken in een nieuw lokaal netwerk. 

Zij geven daarmee gehoor aan het landelijke partijbestuur, dat aanstuurt op het samenvoegen van lokale afdelingen om zo kwaliteit en kennis makkelijker uit te wisselen.

De keuze voor Roosendaal als samenwerkingspartner was volgens Edwin van Sprundel, voorzitter van de Woensdrechtse VVD, een logische. “We hebben heel veel lokale thema’s met elkaar gemeen.”

Rabobank

Van Sprundel noemt de voormalige Rabobank Roosendaal-Woensdrecht (nu gefuseerd tot Rabobank Zuidwest-Brabant) als voorbeeld.

“Op de kaart lijkt voor Woensdrecht een samenwerking met Bergen op Zoom misschien meer voor de hand te liggen, maar op economisch vlak zie je juist veel bewegingen richting Roosendaal. De Rabobank Roosendaal-Woensdrecht was destijds ook de eerste regionale samenwerking in West-Brabant”, weet hij.

Naast de economie zijn er echter nog twee thema’s die Roosendaal en Woensdrecht volgens hem gemeen hebben.

“Beide gemeenten hebben een nauwe verbondenheid met de grens én ze hebben beide een militair complex (commando’s in Roosendaal en vliegbasis in Woensdrecht, red.) binnen de gemeentegrenzen. Dat zijn belangrijke thema’s, waarin we veel kennis met elkaar kunnen delen.”

Burgemeester

Aanvankelijk kreeg de Woensdrechtse VVD-afdeling nog een uitnodiging van de collega’s uit Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen om samen een netwerk te vormen. Die drie afdelingen gaan nu officieel samen verder onder de naam VVD Scheldebrug. Van Sprundel ziet toch minder raakvlakken met de Scheldebrug-gemeenten.

“Die drie gemeenten hebben water als gemeenschappelijke deler, maar dat is geen thema in Woensdrecht. Bovendien willen we niet uitstralen dat deze samenwerking een voorbode is voor gemeentelijke herindeling”, verklaart hij.

Dat de huidige burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht wethouder is geweest in Roosendaal én lid is van de VVD, staat volgens Van Sprundel helemaal los van de samenwerking. “De burgemeester was zelf ook helemaal verrast, maar ondersteunt de samenwerking wel.”

Bestuur

Het Roosendaals-Woensdrechtse netwerk moet nog formeel gevormd worden. De leden stemmen de komende periode over het te vormen bestuur, dat uit acht personen zal bestaan.

Hoewel de opdracht vanuit het landelijke bestuur luidt om vooral krachtige samenwerkingsverbanden te formeren en zo sterk in de samenleving te staan, gaat Van Sprundel ervan uit dat dat in het nieuwe netwerk wel goed komt. “We hebben allebei een sterke afdeling met veel actieve leden, die midden in de samenleving staan.”

NUwerk

Tip de redactie