Meerderheid Bergenaren voor tijdelijke opvang asielzoekers

Een meerderheid van de deelnemers aan een steekproef over vluchtelingen in Bergen op Zoom zegt geen moeite te hebben met de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum. 

Dat blijkt uit resultaten die de gemeente heeft gepresenteerd.

Ongeveer 57 procent van de 879 deelnemers aan de steekproef ziet deze vorm van opvang wel zitten, tegenover 27 procent tegenstanders. Zo’n 45 procent geeft tegelijkertijd wel aan zich zorgen te maken over de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in Bergen op Zoom.

De huisvesting van extra statushouders kan onder de groep deelnemers minder op enthousiasme rekenen. Slechts één op de vijf ondervraagden blijkt daar voorstander van. De deelnemers uiten vooral hun zorgen over het gebrek aan voldoende woningen voor autochtone inwoners.

Humane plicht

Op de vraag of inwoners bereid zijn zelf een steentje bij te dragen, blijken de meningen tussen uiteen te lopen. Een deel van de ondervraagden ziet dat als hun morele of humane plicht.

Anderen vinden dat juist de taak van de gemeente, hebben geen interesse of tijd of vinden dat alle vluchtelingen sowieso teruggestuurd moeten worden naar hun eigen land.

Besluit

De uitkomsten van de steekproef worden meegenomen bij de besluitvorming over de Bergse aanpak rond vluchtelingen. De commissie Burger en Bestuur buigt zich 24 mei over de resultaten en neemt daar op 2 juni een besluit over.

Tip de redactie