De gemeente Bergen op Zoom moet dit jaar nog aan zo’n 170 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak verlenen. 

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en het ministerie van Veiligheid & Justitie hebben bekendgemaakt.

Waar de taakstelling in de tweede helft van 2015 nog uitkwam op 59 personen, liep dat aantal in de eerste zes maanden van dit jaar al op naar 78. Uit de nieuwe taakstelling die het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft gepubliceerd, blijkt dat de taakstelling voor de tweede helft van 2016 verder toeneemt naar 90 personen.

Achterstand

Daar komt bij dat Bergen op Zoom er in 2015 niet in slaagde om alle 116 statushouders aan een woning te helpen. Bij de start van het nieuwe jaar had de gemeente te maken met een achterstand van 26 personen. Volgens de cijfers van het COA heeft de gemeente die achterstand per 1 mei op twee statushouders na weer ingelopen.

Gemeentewoordvoerster Bregje Schouteren bevestigt dat de gemeente haar achterstand heeft weggewerkt. “We lopen nu aardig op schema. We hadden al rekening gehouden met een forsere taakstelling voor de tweede helft van dit jaar en weten dus wat ons te doen staat.”

Woningen

Vooralsnog hoeft de gemeente geen langdurig leegstaande panden in te zetten om alle statushouders een thuis te bieden. Zowel in Woensdrecht als in Etten-Leur verbouwen de gemeenten leegstaande panden tot wooneenheden voor de huisvesting van statushouders.

“Dat is bij ons nog niet aan de orde. We kunnen de taakstelling grotendeels met bestaande panden opvangen. Daarnaast hebben we natuurlijk goed overleg met de woningstichtingen om de statushouders te huisvesten.”