Geen tekort aan seniorenwoningen in Bergen op Zoom

Woningen voor senioren zijn in Bergen op Zoom nog geen schaars goed. 

In een reactie op vragen van de VVD zegt wethouder Patrick van der Velden dat de toenemende vraag naar nultredenwoningen bekend is en dat daar ook actie toe wordt genomen.

Zo bouwen de corporaties volgens hem enkel nog levensloopbestendige woningen. Van der Velden merkt wel op dat 58 procent van de woningen in de gemeente particulier bezit is.

“In de eerste plaats is het een taak van de woningeigenaar zelf om de woning seniorenproef te maken”, stelt hij. Via de Wmo kan de gemeente eigenaren daarbij ondersteunen.

Tip de redactie