.Stadsraad Steenbergen organiseert op woensdag 25 mei .een informatieavond over verzilting. .

De avond vindt plaats in de Sint Gummaruskerk en begint om 19.00 uur. "Het doel van de avond is om inwoners en bedrijven van de gemeente Steenbergen en de regio de gelegenheid te bieden om zich goed te laten informeren over de plannen voor verzilting van Volkerak-Zoommeer."

Zienswijze

Tijdens de avond komt onder andere Kees Gommeren (VVD) aan het woord, maar er wordt ook gesproken over de zienswijze van de gemeente Steenbergen en de visie van de provincie Noord-Brabant.