Acht scholen en verenigingen hebben zich aangemeld voor de proef van de gemeente Bergen op Zoom om plastic flesjes, blikjes en drankverpakkingen in te zamelen. 

Zij krijgen daarvoor een vergoeding per volle container.

De gemeente Bergen op Zoom doet dit jaar mee met een proef van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de inzameling van flesjes, blikjes en drankverpakkingen door maatschappelijke instellingen.

In totaal doen 39 gemeenten mee aan de pilot die in totaal twee jaar zal lopen. Het initiatief is bedoeld om te voorkomen dat klein afval gaat rondzwerven en zo op straat of in de natuur terecht komt.

Een rondgang langs verenigingen en scholen heeft de gemeente nu acht deelnemers opgeleverd. De organisaties houden niet alleen plastic, blikjes en drankkartons apart, zij hebben ook ingestemd met het houden van ten minste twee schoonmaakacties in de omgeving per jaar. De organisaties ontvangen via Saver een vergoeding per volle minicontainer van 240 liter.