Gemeente verlaagt tarief extra huishoudelijke hulp

Het tarief voor de inkoop van extra huishoudelijke ondersteuning wordt door de gemeente Steenbergen gehalveerd van 10 euro naar 5 euro eigen bijdrage.

De gemeente hoopt met de verlaging van het uurtarief dat meer mensen van deze extra middelen gebruik gaan maken. Mensen met een Wmo indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en mantelzorgers kunnen twee uur extra huishoudelijke ondersteuning aanvragen per week voor een gereduceerd tarief.

Een evaluatie van het gebruik van de toelage voor huishoudelijke hulp over 2015 is de aanleiding voor het aanpassen van het tarief. “Er blijkt minder gebruik gemaakt te worden van het beschikbare budget dan verwacht”, aldus de gemeente.

Bijdrage

Het tarief lag op 10 euro eigen bijdrage voor de mensen en 12,50 euro voor de gemeente. Dat wordt nu 5 euro eigen bijdrage en de gemeente betaalt nu 17,50 euro. Het fijne van deze regeling is dat mensen heel laagdrempelig extra ondersteuning kunnen inschakelen in het huishouden.

Te denken valt aan extra werkzaamheden zoals een voorjaarsschoonmaak of een grotere klus. Voor mantelzorgers zijn de uren te gebruiken om de belasting in het huishouden te verminderen. Ook mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen kunnen gebruik maken van deze regeling.

“Mensen met een HO- of HO+-indicatie vanuit de Wmo kunnen de aanvraag voor extra uren gewoon bij hun aanbieder doen. Deze regelt de aanvraag verder, waarna wij de benodigde gelden uiteindelijk naar de aanbieder overmaken.” Door middel van de inzet van extra uren kunnen professionals aan het werk blijven.

Tip de redactie