Het aantal AOW-uitkeringen in de gemeente Tholen is in de afgelopen twee jaar licht toegenomen.

Van 4340 in 2014 is het aantal gestegen naar 4440 in het eerste kwartaal van 2016.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Vrouwen en mannen

Het aantal is echter in het laatste kwartaal wel afgenomen, want in het vierde kwartaal van 2015 waren er nog 4470 AOW-uitkeringsgerechtigden in  Tholen.

Van de in totaal 4440 uitkeringen worden er 4240 volledig uitbetaald, de overige 200 worden gekort. Vrouwen ontvangen iets vaker een AOW-uitkering dan mannen: 2390 tegenover 2050.