De gemeente Bergen op Zoom gaat de strijd aan met de als maar toenemende ganzenpopulatie.

Momenteel leven er zo’n vijfhonderd ganzen in de nabije omgeving van parken en huizen.

Zonder maatregelen zullen dat er over een jaar twee keer zoveel zijn, terwijl de vogels nu al voor veel overlast zorgen. In overleg met natuurorganisaties gaat de gemeente daarom 128 ganzen vangen.

De actie roept ook veel kritiek op. Op internet is een petitie gestart, waarbij wordt gepleit voor het onvruchtbaar maken van de dieren.

Uit een inventarisatie door de gemeente, Brabants Landschap, IVN en de Vogelwerkgroep, blijkt dat het vooral de inheemse verwilderde boerenganzen zijn die voor de meeste overlast verantwoordelijk zijn. Zij verblijven een jaar rond in de parken en wijken.

Daarnaast trekken ze ook uitheemse soorten, zoals de Canadese gans en de Nijlgans aan. Die laatste soorten overwinteren in Nederland en vliegen normaal gesproken weer uit naar hun oorspronkelijke broedgebied.

Doordat zij hier echter veelvuldig gevoerd worden door mensen, blijven veel van de uitheemse soorten toch hangen. De verwachting is dat de ganzenpopulatie zonder maatregelen ieder jaar verdubbeld.

Vangen

De gemeente heeft daarom in overleg met de natuurorganisaties besloten om te starten met de aanpak van de verwilderde boerenganzen. Daarvan worden in totaal 128 stuks gevangen. Het vangen zal gebeuren vanaf half juni, omdat de vogels dan in de rui zitten en niet kunnen vliegen.

Daarnaast zullen de eieren van deze ganzen met olie worden ingesmeerd. Daardoor komt de vrucht niet tot ontwikkeling. De gemeente heeft de kosten voor het vangen van de ganzen geraamd op zo’n tweeduizend euro.

Inrichting

Om het succes van de maatregelen te volgen, zal de gemeente jaarlijks monitoren of er geen nieuwe inheemse ganzen komen aanvliegen. Samen met de natuurorganisaties wil de gemeente kijken hoe de openbare ruimte zo ingericht kan worden, dat het voor nieuwe ganzen minder aantrekkelijk wordt om zich in Bergen op Zoom of Halsteren te vestigen.

Ook doet de gemeente een beroep op de inwoners om ganzen niet te voeren. Het brood trekt immers niet alleen ganzen aan, in het water blijkt het ook een goede voedingsbodem voor blauwalgen. Naar voorbeeld van het Anton van Duinkerkenpark zullen daarom informatieborden geplaatst worden op populaire voederplekken.