Wethouder Yvonne Kammeijer verwacht op korte termijn inzichtelijk te hebben wat de kosten zijn voor het aanbrengen van verlichting langs de fietspaden van de Steenbergseweg in Halsteren.

Volgens de wethouder is er in het verleden ten onrechte geen verlichting aangelegd langs de fietspaden van de Steenbergseweg. “Na de realisatie van de A4 is de Steenbergseweg door het Rijk overgedragen aan de gemeente. Binnen ons beleid geldt echter dat fietspaden binnen de bebouwde kom verlicht worden. Waarom dat destijds niet is gebeurd, is niet precies te achterhalen, maar het is nu een feit dat daar bij de aanleg niet voor is gekozen.”

Schouw

In december trokken zowel de Jeugdraad als het CDA en de VVD aan de bel over de slechte verlichting langs de veel gebruikte fietsroute. Op basis van die klachten heeft de gemeente een schouw gemaakt over de Steenbergseweg. Daarbij zijn een aantal aangegeven pijnpunten, zoals het bladafval en een paaltje nabij de kruising Wouwseweg/Steenbergseweg, al direct weggenomen.

Ook heeft de gemeente een verlichtingsplan opgesteld en navraag gedaan bij Enexis over de mogelijkheden om de fietspaden aan te lichten. Kammeijer verwacht dit voorjaar nog inzichtelijk te hebben wat de totale kosten voor het project zullen zijn.

Kruising

De wethouder weet al wel wat de kosten zijn voor het aanpakken van de kruising Steenbergseweg/Wouwseweg/Schoolstraat. De huidige verkeerslichten zijn verouderd. Lijst Linssen beklaagde zich eind vorig jaar al over de lange wachttijden voor de lichten, waarop de gemeente detectielussen heeft geplaatst.

Dat neemt volgens Kammeijer niet weg dat de verkeersregelinstallatie toe is aan vervanging. De kosten voor nieuwe verkeerslichten worden geraamd op 110.000 euro. Zowel de dorpsraad van Halsteren als de gemeenteraad heeft echter eerder haar voorkeur uitgesproken voor een rotonde op die plaats. “De specifieke situatie met een dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde en de aansluitende parallelweg aan de westzijde zorgen wel voor meerkosten”, weet Kammeijer.

Ze schat de kosten nu in op een half miljoen euro. Iets meer dan twee ton kan de gemeente vergoed krijgen via een provinciale subsidie. “Per saldo ontbreekt nog een bedrag van 184.000 euro, waar geen dekking voor aanwezig is”, kaatst Kammeijer de bal terug naar de gemeenteraad.