De lokale VVD-afdelingen in Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen gaan samenwerken onder een nieuwe naam: VVD Scheldebrug. 

De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD.

De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel 'het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft'. 

Na de oproep van de landelijke VVD zijn de afdelingen in Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht met elkaar om de tafel gaan zitten. De Woensdrechtse afdeling heeft echter besloten zich liever aan te sluiten bij de VVD-afdeling in Roosendaal.

Werkgroepen

Per gemeente worden er nog wel werkgroepen opgezet die zich bezighouden met lokale zaken, het voorbereiden van een groslijst en kandidatenlijst voor de verkiezingen in die gemeente en het bepalen van de doelen waaraan de per gemeente gereserveerde gelden kunnen worden besteed.

De organisatie benadrukt dat met het samengaan uitdrukkelijk niet beoogd wordt om vooruit te lopen op eventuele gemeentelijke herindelingen.