De gemeente Woensdrecht zal het boekjaar 2015 afsluiten met een ruim overschot van ongeveer één miljoen euro. Die verwachting spreekt wethouder Martin Groffen uit. 

Bij de start van 2015 ging de gemeente juist nog uit van een tekort van 350.000 euro. Volgens Groffen zijn vooral de kosten voor het sociaal domein aanzienlijk lager uitgevallen dan een jaar geleden nog was voorzien. 

“Op het moment dat de begroting voor 2015 werd vastgesteld, was er nog geen volledig zich op de bestandsgrootte van het aantal te verwachte cliënten. We hadden daardoor ruim gebudgetteerd, maar in de praktijk zijn de uitgaven lager uitgevallen dan verwacht”, verklaart Groffen.

Wmo

Vooral op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente forse meevallers kunnen incasseren. Dat komt vooral doordat de gemeente kritischer heeft gekeken naar de zorg die mensen nodig hebben.

Groffen benadrukt dat er geen mensen buiten de boot zijn gevallen. “Het gemeentelijke beleid is erop gericht dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Maar wel met een betere balans tussen nut en noodzaak.”

Daarnaast heeft de gemeente ook aanbestedingsvoordelen opgedaan bij de inkoop van scootmobiels en heeft het vragen van een eigen bijdrage bijgedragen aan het beperken van de uitgaven.

Inkomsten

Volgens Groffen kan de gemeente ook op andere terreinen meevallers inboeken. Er is bijvoorbeeld meer geld geïnd via de OZB als gevolg van een combinatie van aanslagen van voorgaande jaren en het feit dat er meer panden staan in de gemeente.

Ook heeft de gemeente een inhaalslag gemaakt in de toeristenbelasting, door opgelegde aanslagen over eerdere belastingjaren in te boeken en ving de gemeente meer forensenbelasting. Tegenover de hogere inkomsten staat dat de gemeente minder geld kwijt was aan haar eigen bedrijfsvoering.

Definitief

Hoewel de laatste prognoses een positief resultaat laten zien voor het jaar 2015, duurt het volgens Groffen nog enkele weken voordat het boek definitief dicht kan.

“Vanwege de decentralisaties binnen Jeugd en Wmo kan de accountantscontrole pas over enkele weken afgerond worden. Dat we positief afsluiten is dus zeker, maar op dit moment is het nog lastig om een concreet definitief getal te noemen.”