BERGEN OP ZOOM – Louis van der Kallen, fractievoorzitter van de Bergse Sociaal Democraten (BSD) vraagt het college om aandacht  voor bijvriendelijk beheer.

Bijen, hommels en andere onmisbare bestuivers worden volgens een internationaal rapport met uitsterven bedreigd. Dat komt door een voedseltekort in dorpen en steden.

Bijenplant

“Het college heeft in mei 2014 een aantal bijvriendelijke projecten in onze gemeente genoemd. Daarvoor dank en waardering, maar dat kan en moet nog beter”, roept Van der Kallen op. De leuze ‘tegel eruit, plant erin’, moet volgens hem aangepast worden in ‘tegel eruit, bijenplant erin’.

Plukroute 

Het raadslid vraagt ook om de aanplant van bijvriendelijke struiken en bomen. Daarnaast adviseert hij de Tilburgse ‘plukroute aanpak’, waarbij buurtbewoners gezamenlijk zorgen voor de aanplant en oogst van groente en fruit op door de gemeente toegewezen grond. “Daarbij worden zowel maatschappelijke, water- en bijvriendelijke doelen nagestreefd”, motiveert Van der Kallen.

Overweging

Hij vraagt het college om zijn suggesties in overweging te nemen en te onderzoeken of bij het aanplanten van openbaar groen rekening kan worden gehouden met bijvriendelijkheid.