Een watersportcluster met een waterskibaan, een centralere rol voor zwembad De Schelp, een breder en aantrekkelijker strand, meer sportmogelijkheden en tien tot vijftien camperplaatsen. 

Die ontwikkelingen moeten ervoor zorgen dat de Binnenschelde een van de toeristische en recreatieve hotspots van Bergen op Zoom wordt. Met het project Boulevard in Beweging moeten jaarlijks 55.000 tot 60.000 extra bezoekers getrokken worden.

De gemeente Bergen op Zoom trekt in totaal 678.000 euro uit voor Boulevard in Beweging. “Met dit project wordt beoogd de belevingswaarde van het gebied te vergroten, bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en hiermee bij te dragen aan gunstige randvoorwaarden voor wonen, werken en recreëren”, stelt het college. In het project wordt ingezet op vijf verschillende sporen, die het hele gebied rondom zwembad De Schelp moeten opwaarderen.

Watersportcentrum

Het eerste spoor zet in op een centrale rol voor De Schelp. Daarbij moet het zwembad zich ‘meer naar buiten keren’. Dat kan letterlijk gebeuren door de buitenruimte een facelift te geven en de ligging aan het water te benutten door de aanleg van een steiger aan de Binnenschelde. Daarmee kan niet alleen een nieuw publiek voor het zwembad worden aangetrokken, maar kan ook de horeca zich richten op de buitensporters en -zwemmers.

Want naast een grotere rol voor De Schelp zet het college ook in op een kleine cluster van watersport aan de Boulevard. Zo is er een initiatief voor een waterskibaan en een initiatief voor een watersportcentrum, dat activiteiten en lessen op het water wil verzorgen. Naar schatting moeten beide nieuwe activiteiten 45.000 tot 50.000 extra bezoekers per jaar opleveren.

Strand

Ook een betere beleving van het strand aan de Binnenschelde moet zorgen voor meer bezoekers. De gemeente rekent op 10.000 extra zwemmers en badgasten als de horeca nog beter aansluit op de strandbezoekers en het strand verbreed wordt.

Volgens het gemeentebestuur klinkt nu nog vaak als commentaar dat het strand optisch wegvalt, door de brede voetpaden en parkeerstroken. Als proef wil het college daarom eerst het noordelijke strand verbreden en bij succes ook het zuidelijke deel aanpakken.

F!tFabriek

Een vierde spoor zet in op meer sport- en beweegmogelijkheden aan de Boulevard. Daarbij denkt het college aan sporten als hardlopen, fietsen, wandelen, skaten, triatlon en zelfs bootcampen door bijvoorbeeld spelelementen toe te voegen in de omgeving van De Schelp. Om het sporten nog meer tot uiting te laten komen, zal ook de F!tFabriek verhuizen naar de Boulevard. Zo kan de organisatie in haar eigen voortuin activiteiten voor jong en oud opzetten.

Naast de eigen inwoners hoopt het college ook bezoekers naar de Binnenschelde te kunnen trekken. De laatste pijler zet dan ook in op de ontwikkeling van tien tot vijftien camperplaatsen in de omgeving van de Binnenschelde. De parkeerplaats is weliswaar nu al aangewezen voor het stallen van campers, maar er zijn voor hen nog geen voorzieningen, waardoor zij ook kunnen overnachten. Onderzoek moet uitwijzen of het toevoegen van voorzieningen haalbaar is.

Speeltuin

In de visie Boulevard in Beweging heeft het college de stadsspeeltuin Van Glymes voorlopig nog buiten beschouwing gelaten. “De speeltuin heeft een autonome functie en niet per se een directe koppeling met de Boulevard”, stelt het gemeentebestuur. Mogelijk wordt de speeltuin op een later moment alsnog betrokken in de plannen.