De gemeente Tholen is één van de tien finalisten in de 3-2-1-Co Finaledag op donderdag 2 juni.
 

Zij heeft dit te danken aan het idee om consulenten van Jeugd, Werk en Inkomen en Wmo basiskennis mee te geven en hun werkwijze uniform te maken. Die kunnen daardoor integraal gaan werken. 

Insteek

Gemeente Tholen strijdt op deze dag tegen onder andere Bergen op Zoom, Almere, Kampen en Rotterdam. De 3-2-1-Co Finaledag wordt georganiseerd door het A+O fonds Gemeenten en heeft als insteek dat door samen te werken er veel verbeterd kan worden in de gemeentelijke sector. 

'De gemeentelijke sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals vergrijzing, de drie decentralisaties en met minder mensen moet er meer werk worden verzet,' aldus de organisatie. 'Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op het innovatieve vermogen van gemeenten.'

Wedstrijd

Omdat het makkelijker en goedkoper is om van elkaar te leren, in plaats van allemaal opnieuw het wiel uit te vinden, organiseerde het A+O fonds een wedstrijd waarbij de verschillende gemeenten hun idee konden insturen. 'Wanneer het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit hem echter in het vertalen van deze ideeën naar de praktijk.' En daar helpt het A+O fonds bij.

Winnaar

De winnaars van de dag krijgen, los van de eeuwige roem, twintig dagdelen begeleiding die erop gericht zijn om de ideeën om te zetten naar projectplannen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. 'Oftewel, financiële ondersteuning voor de uitvoering van jouw project!'

De overige negen kandidaten krijgen vier dagdelen begeleiding. In totaal kwamen ruim dertig inzendingen binnen. Daaruit zijn door een jury tien ideeën gekozen. 'Het innovatieve karakter, de impact op de sector en de uitvoerbaarheid stonden centraal in die keuze.'

Idee

De gemeente Tholen heeft in hun idee geopperd om consulenten van Werk en Inkomen, Wmo en Jeugd niet alleen kennis mee te geven over hun eigen expertise, maar ook voor andere domeinen.

'Een probleem komt zelden alleen. Dat merken de consulenten van de gemeente Tholen als ze keukentafelgesprekken voeren. Komen ze voor Wmo, blijken er ook moeilijkheden te zijn op het gebied van Werk en Inkomen of Jeugd,' zegt de gemeente Tholen. 'De organisatie wordt op deze manier minder kwetsbaar en – belangrijker nog – de inwoners worden écht gehoord.'