Sportvereniging Diomedon wil nieuwe baanverlichting rondom de atletiekbaan en heeft in het kader van het gelijkheidsbeginsel de hulp ingeroepen van de gemeente Steenbergen. 

SV Diomedon kreeg in 2003 een kunststof atletiekbaan, maar de baanverlichting, die toen is blijven staan, is nu aan vervanging toe.

"Op de sportparken van de voetbalverenigingen VV Steenbergen, NVS en SC Kruisland is een kunstgrasveld aangelegd. In die aanleg zit ook de veldverlichting", zegt de gemeente.

Volgens de voorzitter van SV Diomedon moet de baanverlichting van de atletiekbaan vervangen worden, de verlichting voldoet niet meer aan de eisen en daarmee is het onveilig geworden op de baan.

De gemeente deed voor de verschillende voetbalverenigingen een investering, waarbij de verenigingen vijftig procent zelf betalen.

Verenigingen

"De veldverlichting wordt eigendom van de verenigingen die vervolgens verantwoordelijk zijn voor onderhoud en vervanging op termijn", aldus het college.

SV Diomedon heeft nu een aanvraag gedaan om hetzelfde te realiseren. Het college wilde in eerste instantie budget vrijmaken in de begroting voor 2017, maar SV Diomedon wil de verlichting vanwege de veiligheid toch echt in 2016 plaatsen.

De sportvereniging heeft zelf al offertes aangevraagd voor de nieuwe baanverlichting. De meest gunstige prijs komt uit op 38.973 euro.

Daar gaat nog tienduizend euro subsidie vanaf die Diomedon krijgt van de Rabobank. Het bedrag dat overblijft wordt, als het aan het college ligt, door tweeën gedeeld en afgeschreven in de komende twintig jaar.

Haalbaar

Dat betekent voor zowel de gemeente, als Diomedon een bedrag van 725 euro per jaar. "Financiering is haalbaar omdat volgens de toegelichte vijftig procent systematiek slechts een gering bedrag ten laste hoeft te worden gebracht van de Post Onvoorzien."

De gemeenteraad van Steenbergen gaat op 9 mei in gesprek met elkaar over het voorstel van het college. Volgens de burgemeester en wethouders kleven er geen risico’s aan het voorstel.

"Wanneer voor financiering volgens optie 1 (vereniging betaalt de kosten zelf) wordt gekozen kan het risico bestaan dat de voorzitter van SV Diomedon achteraf reclameert dat deze methode niet volgens het gelijkheidsbeginsel is in relatie tot de voorzieningen die de gemeente bij de kunstgrasvelden heeft gerealiseerd."