De gemeente Woensdrecht moet in de tweede helft van 2016 nog eens dertig vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, huisvesten.

Daarmee valt de taakstelling voor het komende half jaar vier personen hoger uit dan de opdracht voor de eerste zes maanden van dit jaar. Inclusief de achterstand moet de gemeente in heel 2016 nog 45 statushouders onderdak bieden.

Mogelijk wordt dat aantal zelfs nog groter, door de opdracht die de provincie bij gemeenten heeft weggelegd om extra asielzoekerscentra in Brabant te realiseren. Woensdrecht is ingedeeld bij de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Rucphen om samen een oplossing te vinden voor 823 asielzoekers, die nog in de asielprocedure zitten.

Een Woensdrechts AZC is echter voor het college geen optie. “Wij zullen dus extra statushouders van andere gemeenten moeten overnemen”, verwacht wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Panden

Daarvoor heeft de gemeente nog wel wat panden achter de hand. “Vorige week is de verbouwing van de voormalige Rabobank in Ossendrecht begonnen. Voor de zomer verwacht ik ook een akkoord over het pand van Harsco in Hoogerheide. Daarnaast zijn ’t Blickvelt in Woensdrecht en het oude politiekantoor in Hoogerheide nog in beeld.", aldus Van Agtmaal. 

"We zijn ook met de woningstichtingen in onderhandeling over nieuwbouwprojecten. Zo worden enkele woningen in de Aalbersestraat in Hoogerheide alvast gereserveerd voor statushouders.”