De gemeente Bergen op Zoom heeft nog werk aan de winkel om de lokale economie te verbeteren. 

Uit een ‘startfoto’ van de huidige economische situatie die het college heeft gemaakt, blijkt immers dat het aantal werkzoekenden de laatste jaren fors is gestegen, terwijl het aantal banen juist is afgenomen. 

Inzicht

De startfoto, een analyse van de lokale economie, is op verzoek van de gemeenteraad gemaakt. Die wilde inzichtelijk hebben hoe de gemeente er op dit moment op economisch vlak voorstaat.

De foto biedt in één oogopslag inzicht in de samenstelling van de beroepsbevolking, de ontwikkeling van het aantal, banen, vacatures en werkzoekenden, een overzicht in de sectoren waarin mensen werkzaam zijn en positioneert Bergen op Zoom binnen de regio van Zuidwest-Nederland.

“Veel gegevens zijn niet nieuw, maar ze zijn wel voor het eerst samengebracht op één overzicht”, weet gemeentewoordvoerder Erwin Stander.

Cijfers

Door ook de cijfers van voorgaande jaren op de foto te zetten, ontstaat een duidelijk beeld van hoe Bergen op Zoom er nu voor staat. Opvallend is bijvoorbeeld dat er nu 4600 mensen thuis zitten, terwijl zij op zoek zijn naar een baan.

In de periode 2008-2013 schommelde dat aantal rond de 2000-2500 mensen. Sinds 2013 loopt ook het aantal WW-uitkeringen gestaag op van 1500 naar 2500.

Het aantal Bergse banen is sinds 2013 eveneens flink afgenomen. De gemeente telt iets meer dan 29.000 banen, zes procent minder dan drie jaar geleden. Momenteel staan er wel 287 vacatures open. Dat aantal neemt juist toe sinds 2013.

Een derde van de werknemers in Bergen op Zoom is werkzaam op een van de bedrijventerreinen. De grootste sectoren zijn de gezondheidszorg en welzijn (23 procent), (detail)handel en reparatie (17 procent) en de industrie (14 procent).

Mismatch

Volgens Coppens laat de foto zien dat de gemeente in het verleden kwetsbaar is geweest, maar daar wel altijd bovenop komt. Hij wijst op Philip Morris, dat in 2014 de productie van sigaretten stopte en de gevolgen van dat besluit voor de werkgelegenheid.

“We zien nu dat het aantal vacatures weer groeien, maar dat er een mismatch is op de arbeidsmarkt. Er is bijvoorbeeld een tekort aan technici, maar je ziet tegelijkertijd dat lager opgeleiden steeds moeilijker aan werk komen. Daar moeten we als gezamenlijkheid iets aan doen”, vindt hij.

Aanbeveling

De belangrijkste aanbeveling van de startfoto is dan ook dat de gemeente zich maximaal moet blijven inspannen voor een duurzame economische structuurversterking van de gemeente en de regio.

Samenwerking met ondernemers, overheden en onderwijs in zowel de regio, maar ook in buurprovincies en in Vlaanderen is volgens Coppens cruciaal. “Dit alles heeft ten doel om ervoor te zorgen dat het aantal banen in de regio weer gaat groeien en dat mensen ook daadwerkelijk weer aan het werk kunnen. Want iedere baan telt!”