Als het aan de provincie Noord-Brabant ligt wordt de met arseen vervuilde grond aan de Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer nog voor de zomer van 2017 gesaneerd.

De provincie wil dit jaar beginnen met het saneren van de vervuilde grond, de voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. De grond aan de Kortendijk 2 werd in de jaren negentig onderzocht in het kader van een grootschalig onderzoek naar verontreiniging met arseen, In de jaren vijftig en zestig werd arseen gebruikt als pesticide.

Tanks met het bestrijdingsmiddel werden op het perceel Kortendijk 2 schoongemaakt. De voormalige spoelput was aangesloten op het toenmalige slotenstelsel waardoor het arseen zich ook in het grondwater heeft kunnen verspreiden.

“Het gebied met de ernstige grondwatervervuiling is ongeveer honderd bij honderd meter rondom de Kortendijk 2 en omvat zo’n 30 woningen”, aldus de gemeente Steenbergen. De provincie stelde in 1999 vast dat er sprake is van ernstige spoedeisende verontreiniging, maar volgens de GGD levert het landbouwgif geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Sanering

De provincie Noord-Brabant stelde destijds dat de sanering binnen vijftien jaar moest plaatsvinden, inmiddels is dat alweer achttien jaar geleden. De provincie wil dit jaar beginnen met het slopen van het huis en de bedrijfsgebouwen om de verontreiniging weg te kunnen nemen.

“De provincie is in overleg met de eigenaren om tot de best mogelijke oplossing te komen”, aldus de gemeente. “De genoemde dertig woningen zullen geen overlast van de sanering ondervinden.” Na de grondsanering wordt de vervuiling nog enkele jaren in de gaten gehouden.

Tijdens een besloten bijeenkomst zijn direct betrokken bewoners ingelicht over de verontreiniging en de globale aanpak daarvan. In juni volgt een openbare informatiebijeenkomst voor alle overige inwoners over de saneringsaanpak. Verder is de planning dat in de zomer de aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden, zodat in het najaar kan worden gestart met de sanering op Kortendijk 2.