De eigenaar van de nieuwe joblodge voor arbeidsmigranten aan de Parallelweg 54 in Bergen op Zoom mag toch niet bouwen op het achterste gedeelte van zijn perceel. 

Door een reparatie van het bestemmingsplan zet het college een streep door die mogelijkheid. De eigenaar van het perceel had in 2013 al een omgevingsvergunning gekregen voor het realiseren van een joblodge.

De bedoeling was dat de tekst uit die vergunning ook in het bestemmingsplan zou worden opgenomen, maar daar bleek onterecht een afwijking in gekomen dat de eigenaar ook op het achterste deel mag bouwen. Dat wordt nu gerepareerd.