Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide heeft een eerste paaltje als wegwijzer gekregen. 

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx, de burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs en de burgemeester van Woensdrecht Steven Adriaansen waren hierbij aanwezig. Met het paaltje moet het voor brandweerkorpsen maar ook bezoekers van het grenspark gemakkelijker worden om hun locatie en positie in het park te bepalen.

Heidebrand

Na de laatste grote heidebrand richtten de verschillende bestuurlijke overheden, de terreinbeheerders en de veiligheidsdiensten een werkgroep ‘Brandpreventie Kalmthoutse Heide’ op. Deze werkgroep moet lessen trekken uit de vorige heidebranden en verbetervoorstellen doen aan de betrokken gemeentes en hulpdiensten.

Sinds de oprichting van de werkgroep is een aantal concrete voorstellen gedaan. Die gaan onder andere over betere bluswatervoorzieningen in het gebied, betere berijdbaarheid van de wegen, slimme begrazing van het gebied en betere bewegwijzering voor hulpdiensten met genummerde paaltjes. Dit laatste voorstel is nu dus uitgevoerd.