De vijf dorpsplatforms in de gemeente Woensdrecht worden nog dit voorjaar omgevormd tot zelfstandige stichtingen. 

Het college heeft daarvoor de nieuwe Toekomstvisie Dorpsplatforms vastgesteld. Door de bewonersorganen los te koppelen van de gemeente moeten de platforms meer vrijheden krijgen voor het ontwikkelen van eigen initiatieven.

Officieel moeten de dorpsplatforms nog werken volgens de Verordening Dorpsplatforms gemeente Woensdrecht. Het document stamt nog uit 2012 en is volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal sterk verouderd.

"In de verordening stonden hele strakke regels. Dat belemmerde ze in hun werkzaamheden. In de praktijk werkte eigenlijk geen enkel platform nog volgens die strenge regels. We hebben daarom gekeken naar een nieuwe vorm van samenwerking en zijn zo bij een stichting uitgekomen", legt hij uit.

Initiatieven

Met de rechtspersoonlijkheid van zelfstandige stichtingen moeten de platforms ook meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven. 

Burgemeester Steven Adriaansen: "Ik zie dat er heel veel energie is in de dorpen. Ieder dorp heeft zijn eigen dynamiek en krijgt daar nu ook de ruimte toe. De dorpsplatforms spelen daarin een centrale rol, door te werken met een leefbaarheidsagenda met onderwerpen die per dorp belangrijk zijn."

Budget

Aan de verzelfstandiging hangt ook een wijziging in het budget vast. Voorheen kregen de platforms naar rato van het aantal inwoners een jaarlijks bedrag toegekend. Dat wordt nu voor alle dorpen gelijk getrokken op vierduizend euro per jaar voor de komende drie jaar.

De dorpsplatforms krijgen ieder een startkapitaal mee van nog eens vierduizend euro en kunnen bovendien aanspraak maken op een reservepot, dat in de loop er jaren door de dorpsplatforms is opgebouwd.

Volgens Adriaansen is het wel de bedoeling dat de platforms hun budgetten gaan gebruiken. "Als een platform te weinig uitgeeft, wordt het resterende budget een jaar later aangevuld tot vierduizend euro", licht hij toe.

Convenant

Nu het college akkoord is met de verzelfstandig wordt de gemeenteraad gevraagd om de oude verordening officieel terug te trekken en in te stemmen met de toekomstvisie. Dat zal op 26 mei gebeuren. Daarna kunnen de dorpsplatforms naar de Kamer van Koophandel om zich in te schrijven.

De platforms zullen vervolgens ook met de gemeente een samenwerkingsconvenant tekenen. Daarin staat vastgelegd dat er vanuit de gemeente ambtelijke ondersteuning blijft en dat ook altijd een collegelid aanwezig zal blijven bij de openbare bijeenkomsten van de dorpsplatforms.