Opnieuw blijft het aantal mensen in de bijstand stabiel. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

In totaal ontvingen op 31 december 2015 264 mensen een bijstandsuitkering, tegenover 261 een jaar eerder.

Dat is volgens wethouder Lars van der Beek best opmerkelijk te noemen, aangezien buurgemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen al enkele jaren met forse stijgingen te maken hebben. 

Het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering schommelt al jaren rond de 260. Begin 2013 telde de gemeente 254 bijstandsgerechtigden, bij de start van 2014 waren dat er 266 en eind vorig jaar dus 263. .”

Bijna de helft van de Woensdrechtenaren met een uitkering is ouder dan 49 jaar. Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsgerechtigden tussen de 27 en 37 jaar het hardst toegenomen met vijftien procent. Daar tegenover staat een daling van twaalf procent in de leeftijdscategorie daar net boven; van 38 tot 48 jaar.

Sociale controle

Dankzij de geringe stijging in het aantal mensen in de bijstand vormt Woensdrecht een positieve uitzondering op de Brabantse Wal.

Bergen op Zoom zag het aantal bijstandsklanten van 1400 in 2012 toenemen tot bijna 1800 vorig jaar. In Steenbergen groeide het aantal uitkeringsgerechtigden tussen 2014 en 2015 van 293 mensen naar 347 klanten.

Volgens Van der Beek heeft Woensdrecht haar uitzonderingspositie voor een groot deel te danken aan de ons-kent-ons-mentaliteit.

“Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar mijn gevoel zegt dat de sterke sociale controle wel helpt. Als iemand zonder werk komt te zitten, is er altijd wel iemand die aan hem of haar denkt als er ergens een vacature vrijkomt”, vermoedt hij.

Harde kern

Het aantal bijstandsklanten mag dan al jaren stabiel zijn, toch heeft Van der Beek ook wel degelijk reden tot zorgen.

“De doorstroming ligt rond de twintig procent, wat betekent dat iets meer dan tweehonderd mensen moeilijk aan een baan komen. Die harde kern is ook echt heel hard. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is behoorlijk fors."

Volgens Van der Beek investeert de gemeente veel in deze groep. "Via sociale activering willen we de stap naar het betaalde werk verkleinen. Ik geloof namelijk dat deze groep wel wil en kan werken. Daarom zullen we er alles aan doen om ook hen aan het werk te krijgen.”