De gemeente Woensdrecht sluit aan bij het Sportloket Onbeperkt Sportief West, dat als doel heeft om mensen met een beperking of chronische ziekte aan het sporten te krijgen. 

Tot nu toe vielen de aangepaste sportactiviteiten in de gemeente onder de vlag van de buurtsportcoach van de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Volgens wethouder Lars van der Beek blijft de samenwerking met de buurtsportcoach bestaan.

“We hopen juist dat met de aansluiting bij het sportloket nog meer deuren opengaan voor mensen met een beperking. Aangepast sporten is namelijk ook voor deze doelgroep erg belangrijk.”