Het college wil zorgen dat de bewoners van drie pleziervaartuigen in de Steenbergse jachthaven ook na 31 december 2017 gewoon in de haven mogen blijven wonen. 

Een uitsterfregeling in het bestemmingsplan in combinatie met een persoongebonden overgangsrecht moet dit bewerkstelligen. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad.

Permanente bewoners in de jachthaven van Steenbergen kregen in 2013 nog enkele maanden de tijd om in hun boot te blijven wonen. De gemeenteraad stemde destijds in met het voorstel van het college om de bewoning te blijven gedogen tot aan de start van de werkzaamheden, waarbij de haven werd opgeknapt.

Op die manier kregen de elf ligplaatshouders die hebben aangegeven hun boot permanent te bewonen de tijd om alternatieve huisvesting te zoeken. De gedoogconstructie werd uiteindelijk verlengd tot 1 januari 2018. Toen het onderwerp eind 2015 wederom ter sprake kwam, bleek dat van die elf pleziervaartuigen en er nog maar drie over waren.

Alternatieven

Het college van burgemeester en wethouders is op verzoek van de gemeenteraad op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven voor de gedoogconstructie. “Gezien het feit dat een gedoogtoestemming een illegale situatie gedoogt, kunnen verzoeken tot handhaven niet worden uitgesloten”, aldus het college.

Er is daarom onderzoek gedaan naar vier opties, zo werd er gekeken naar wijzigingen in het bestemmingsplan, naar een uitsterfregeling en naar omgevingsvergunningen. Daarbij kwamen drie belangrijke uitgangspunten om de hoek kijken: de oplossing moet op persoonsniveau en niet op bootniveau, het college wilde bij voorkeur de illegale situatie opheffen en ze willen nieuwe bewoning voorkomen.

Verlenging

Uiteindelijk is het college uitgekomen bij een uitsterfregeling in het bestemmingsplan in combinatie met een persoonsgebonden overgangsrecht. Simpel gezegd: Zodra een bewoner overlijdt of vertrekt, kan er geen nieuwe bewoner voor terugkomen. De kosten voor deze constructie bedragen 8.000 euro en het duurt ongeveer twee jaar voor alle papieren in orde zijn. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om naar het voorstel te kijken. Als de fracties akkoord gaan met dit alternatief, zal eerst nogmaals verlenging van de gedoogconstructie zoals die nu is afgegeven moeten worden. De aanpassingen worden namelijk pas in 2018 doorgevoerd.