De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen tot vier jaar kan nog steeds beter in de gemeente Woensdrecht, ook al is er wel sprake van vooruitgang. 

Dat blijkt uit de VVE-monitor die jaarlijks door de gemeente wordt uitgevoerd op dit onderwijsvlak. 

De VVE-monitor is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar alle voor- en vroegschoolse voorzieningen in de gemeente Woensdrecht en de inbreng die deze voorzieningen samen met de basisscholen binnen de gemeente hebben opgeleverd. Daarbij wordt gekeken naar resultaatafspraken. Aan de hand van deze afspraken wordt gemeten wat de ontwikkeling binnen de gemeente is.

Ook wordt gemeten wat de behaalde resultaten zijn van de kinderen met een (onderwijs)achterstand aan het einde van voor- en vroegschoolse periode. Dit is als kinderen aan het einde van groep 2 zitten. Tot de voor- en vroegschoolse educatie behoort onder meer taalonderwijs.

Achterstand

Volgens wethouder Lars van der Beek is het zaak om te kijken hoe ver je als gemeente wilt gaan op dit vlak. “Alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geven ons input binnen dit aandachtsgebied. We zijn als gemeente goed op weg om achterstanden weg te nemen of in te perken, maar er blijven nog wel aandachtsgebieden.” Dat heeft volgens hem te maken met diverse punten.

“Er is bijvoorbeeld een toename van het aantal anderstalige kinderen in onze gemeente en er is een wachtlijst voor de peuterspeelzalen. Daarnaast is het beter als kinderen met een achterstand op bijvoorbeeld taalgebied extra onderwijs krijgen op de locatie waar hij of zij al zit. Kwetsbare kinderen blijken niet gebaat te zijn bij het volgen van een derde of vierde dagdeel op een andere locatie. Dat is onder meer aangegeven door de kinderdagverblijven.”

Integrale kindcentra

Om de achterstanden verder in te perken is een goede samenwerking met de onderwijspartners nodig. Al vanaf het consultatiebureau wordt de ontwikkeling van een kind gevolgd. Wanneer er een achterstand mocht zijn, dan wordt een VVE-programma aangeboden. Dit is een programma dat via de voorschoolse voorzieningen loopt en doorloopt tot en met groep 2 van de basisschool.

“Op dit moment toont de praktijk aan dat de samenwerking goed loopt. Het brede school-concept heeft daaraan bijgedragen, maar de ontwikkeling van integrale kindcentra draagt hier nog meer aan bij. In Ossendrecht (foto) blijkt dit al resultaten op te leveren.”