Het aantal AOW-uitkeringen in de gemeente Bergen op Zoom is in de afgelopen twee jaar licht toegenomen. 

Van 12.510 in 2014 is het aantal gestegen naar 12.980 in het eerste kwartaal van 2016. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek onlangs heeft gepubliceerd.

Het aantal is echter in het laatste kwartaal wel afgenomen, want in het vierde kwartaal van 2015 waren er nog 13.120 AOW-uitkeringsgerechtigden in de gemeente.

Van de in totaal 12.980 uitkeringen worden er 11.510 volledig uitbetaald, de overige 1.470 worden gekort. Vrouwen ontvangen iets vaker een AOW-uitkering dan mannen: 7.020 tegenover 5.960.