Het terrein van Vrederust in Halsteren is in beeld voor de huisvesting van statushouders. Dat bevestigt het college na vragen van Lijst Linssen. 

De partij had haar zorgen geuit over de mogelijke komst van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, omdat er op het terrein ook mensen verblijven ‘die in een bijzonder kwetsbare positie verkeren’.

Volgens het college blijft de zorg voor de patiënten van GGZ WNB voorop staan. “Wij zullen daar rekening mee houden bij het verkennen van de optie om statushouders te huisvesten op Landgoed Vrederust”, verzekert het gemeentebestuur.

Volgens het college worden ook andere locaties verkend.