De gemeenteraad van Steenbergen is akkoord met het voorstel van het college om de gemiddelde grondprijs voor het bedrijventerrein Reinierpolder 1 vast te stellen op 109 euro per vierkante meter. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zichtlocaties (123 euro), locaties die iets verder weg liggen (100 euro) en locaties die achteraan liggen (90 euro). Het voorstel kon rekenen op de goedkeuring van de volledige raad.

De Volkspartij wilde in eerste instantie meer geld vragen voor de grond. “De prijs maakt de bedrijven niet uit”, stelde Ger de Neve. De overige fracties konden zich echter niet vinden in het voorstel van de Volkspartij.