Een gemengd gezelschap van statushouders en urgente woningzoekenden kan dit najaar al haar intrek nemen in het voormalige kantoor van de Rabobank in Ossendrecht. 

Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal wordt deze week al begonnen met de verbouwing van het pand aan de Dorpsstraat.

“We streven naar een mix van doelgroepen. Naast statushouders richten we ons ook op urgente woningzoekenden. Dan moet je denken aan mensen die in een scheiding liggen of om een andere reden op korte termijn een woning nodig hebben”, legt hij uit.

Van Agtmaal noemt het voormalige zorgcentrum Margaretha in Huijbergen als voorbeeld. “De helft van de woningen is via antikraak bewoond; in de andere helft zijn statushouders gevestigd. Er zijn meer voorbeelden in de regio met dit soort mixen. Blijkbaar is er ook onder de eigen inwoners veel behoefte aan een dergelijke woonvorm”, constateert de wethouder.

Verbouwing

Hoeveel woningen er zullen komen, staat nog niet vast. “We gaan ervan uit dat we ongeveer zestig mensen kunnen huisvesten. Het ligt een beetje aan de ruimte hoeveel units we kunnen maken en hoe groot zij zullen zijn”, verklaart Van Agtmaal.

De units komen zowel in het kantoorgedeelte als in het voormalige gemeentehuis. Deze week wordt al begonnen met de grootscheepse verbouwing. De kosten daarvoor worden betaald door de Rabobank, die nog altijd eigenaar is van het pand.

De verwachting is dat in het najaar de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. De bewoning zal overigens geen gevolgen hebben voor het behoud van de pinautomaat in het pand.

Tijdelijk

Daarmee komt er na zeven jaar een einde aan de leegstand van het oude Rabobank-kantoor. Afgezien van een tussentijdse periode, waarin de Rabobank even terugkeerde naar haar oude nest vanwege verbouwing van het kantoor in Roosendaal, en daarvoor het atelier van Greet van Beers heeft het pand al die tijd leeggestaan.

De komst van de woningen is echter van tijdelijke aard, benadrukt Van Agtmaal. “We kiezen nu voor een periode van tien jaar. Als in die tien jaar blijkt dat de bewoning permanent wordt, zullen we tussentijds het bestemmingsplan moeten aanpassen.”

Andere panden

De directe omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld over de bewoning. De statushouders zullen tijdens hun verblijf in de Rabobank begeleid worden door de Brede Welzijnsinstelling. Volgens Van Agtmaal zullen er binnenkort nog meer leegstaande panden ingezet worden voor tijdelijke bewoning van zowel statushouders als urgente woningzoekenden.

“Binnenkort verwacht ik ook een akkoord te hebben over het pand van Harsco aan de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide. Daarnaast is ook het oude politiekantoor aan de Sportlaan in Hoogerheide nog steeds in beeld.”