De gemeente Woensdrecht gaat de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting van de basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide in de wijk Heiakkers onderzoeken.

De gemeente verricht dit onderzoek op verzoek van de Lowys Porquin Stichting (LPS), waar beide scholen onder vallen. 

Volgens verantwoordelijk wethouder voor onderwijs Lars van der Beek is er een tijd geleden een verzoek binnen gekomen van LPS betreffende de huisvesting van beide scholen.

“We willen naar aanleiding van dit verzoek gaan kijken hoe we de toekomst van zowel De Poorte als De Stappen kunnen waarborgen. Mogelijk zal dit leiden tot de komst van één brede school in de wijk Heiakkers en Woensdrecht, maar zeker is dit allerminst. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden. Het college denkt graag mee met LPS. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het realiseren van alternatieve huisvesting en hoe ziet deze nieuwe huisvesting er uit?

Tijdelijke huisvesting

Als gekozen wordt voor een concept rond een brede school, dan wordt verder gekeken dan alleen onderwijs. “We willen dan ook kijken naar mogelijkheden voor zorg en participatie. Er is dus nog niets concreet.”

Dat er echter iets moet gebeuren, is wel duidelijk bij de scholen. Zo geldt voor De Poorte in Woensdrecht dat de school gehuisvest is in een gebouw uit 1971. De school maakt nu ook al gebruik van tijdelijke huisvesting en een extra ruimte in ’t Blickvelt.

Voor De Stappen geldt dat ook zij in een ouder gebouw gehuisvest zijn. “Met name bij De Poorte is dringend behoefte aan een oplossing. De Stappen is nog gerenoveerd, maar bij De Poorte is dat eigenlijk niet mogelijk. Bovendien is deze school heel erg populair en neemt de aanwas van leerlingen nog steeds toe, wat ingrijpen wel noodzakelijk maakt.”

Scenario's

De gemeente zal in het onderzoek kijken naar verschillende scenario’s.

“Een mogelijkheid is om de bestaande gebouwen te renoveren en zo te behouden. Ook kan er een nieuw gebouw gerealiseerd worden voor beide scholen. Dat is een optie, aangezien de scholen dichtbij elkaar liggen. Een fusie van de scholen is dan niet nodig. Ook kunnen de peuterspeelzaal, de kinderopvang en andere maatschappelijke functies er gehuisvest worden binnen een brede schoolconcept.”

Het onderzoek dat nu gehouden wordt, zal letten op de technische en functionele staat van de huidige huisvesting, de financiering, locatie, voorkeursscenario en de gezamenlijke huisvesting met onderwijspartners.

Het onderzoek is in juni 2016 afgerond. In augustus 2016 wordt een besluit genomen over de huisvesting door het College.