De gemeenteraad van Steenbergen is akkoord gegaan met het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020.

Met het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan wil de gemeente een grote slag slaan als het gaat om het reduceren van de afvalhoop. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om te kiezen voor scenario drie waarbij uitgegaan wordt van het omgekeerd inzamelen.

In plaats van het restafval ophalen, worden er ondergrondse containers in speciale parkjes in de gemeente Steenbergen geplaatst, zodat niemand verder dan 500 meter hoeft te lopen om zijn afvalzakje weg te gooien. Daarentegen wordt het plastic afval wel opgehaald. De gemeente probeert hiermee te stimuleren dat steeds meer mensen beter hun afval gaan scheiden.

Restafval

Gemiddeld levert een inwoner van de gemeente Steenbergen per jaar 249 kilogram restafval. Volgens de landelijke doelstelling zou dat in 2020 nog maar 100 kilogram per inwoner moeten zijn. Stilstaan was volgens het college en de gemeenteraad dan ook geen optie.

De honderd kilogram per inwoner is volgens de drie uitgewerkte scenario’s nu nog niet haalbaar, maar bij scenario 3 gaat de gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner naar 141 kilogram. Dat is ruim honderd kilo minder dan dat nu het geval is. “Het wordt tijd dat we vuilnis niet meer gaan zien als afval, maar als nieuwe grondstoffen”, aldus wethouder Marijke Vos.

Het nieuwe beleidsplan speelt in op die vraag. “Het voordeel daarvan is dat we niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. We kunnen afkijken bij omliggende gemeenten wat het beste bij ons past.”

Afvaltoerisme

Daar was niet iedereen het mee eens. De Volkspartij diende een amendement in waarmee ze de raadsleden en het college opriep om eerst een pilot te houden in een deel van de gemeente Steenbergen, alvorens het plan over de gehele gemeente uit te rollen.

“Er zijn nog teveel onzekerheden. Hoe zit het met afvaltoerisme en handhaving?” Daarnaast zit er volgens Suijkerbuijk onduidelijkheid in de stukken. Eric van der Spelt (D66) stelde juist tevreden te zijn met het voorstel. “Het had wat sneller gemogen, maar het is er.”

Volgens Van der Spelt zijn de resultaten in andere gemeenten positief, zij zijn dan ook voorstander van het plastic aan huis ophalen en het restafval wegbrengen. Desondanks diende D66 nog wel een amendement in om een deel van het voorstel te wijzigen.

Wijzigingen

Zo wilde het college de nieuwe methode na twee jaar evalueren, maar dat duurt volgens D66 te lang. Zij willen na één jaar al een evaluatie zien. Daarnaast gaat de gemeente in het nieuwe beleidsplan werken met milieuparkjes waarbij de containers ondergronds geplaatst worden.

Alleen de kledingcontainers blijven boven de grond staan, omdat de kringloper deze enkele keren per week leegt. D66 riep het college dan ook op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook die kledingcontainers onder de grond te plaatsen.

Het amendement van de Volkspartij kon op weinig bijval rekenen en werd dan ook verworpen. De wijzigingen van D66 werden wel omarmd door de andere fracties.

Zorgen

Voorafgaand aan het debat werd ingesproken door mevrouw Kraaijbeek. Zij wilde als burger haar zorgen uiten over deze nieuwe manier van afval inzamelen. “De ouderen onder ons moeten zelf steeds meer opdraaien voor zaken.” Volgens Kraaijbeek is het niet vanzelfsprekend dat ouderen die slecht te been zijn, in staat zijn om hun eigen restafval weg te gooien.

“Droog afval kan je even laten staan, maar restafval wil je zo snel mogelijk weg hebben. Denk bijvoorbeeld aan incontinentieluiers.” Wethouder Vos gaf aan de zorgen van mevrouw Kraaijbeek te delen. “Maar, we gaan enorm inzetten op een goede communicatie naar onze burgers. Dat zal al veel zorgen wegnemen bij de inwoners, omdat we daarmee duidelijk maken wat de bedoeling is.”

Daarnaast wil de wethouder in samenspraak met de wijkbewoners gaan kijken waar de milieuparkjes moeten komen. “Maatwerk is hier de oplossing.”