Het afbouwen of afschaffen van de hondenbelasting kost de gemeente Bergen op Zoom een flinke duit geld. Jaarlijks leveren de ruim vijfduizend geregistreerde viervoeters meer dan 430.000 euro op voor de gemeentekas.

Mocht de gemeenteraad ervoor kiezen om de hondenbelasting af te schaffen, dan zal de gemeente dus op zoek moeten naar een alternatieve inkomstenbron of extra moeten bezuinigen. 

De hondenbelasting in Bergen op Zoom staat al jaren ter discussie. Met name de VVD grijpt de jaarlijkse vaststelling van de tarieven aan om te pleiten voor afschaffing van de hondenbelasting.

Onder druk van de liberalen zijn de tarieven de afgelopen twee jaar enkel nog maar met de inflatiecorrectie gestegen, terwijl zij aanvankelijk ieder jaar met tien procent zouden stijgen. 

Hondenbezitters betalen nu voor een eerste hond een bedrag van 81,80 euro en voor elke tweede hond of meer moet 128,70 euro betaald worden.

Geen prioriteit

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college nu doorgerekend wat het betekent als de gemeente stopt met het heffen van de hondenbelasting.

In totaal telt de gemeente 5020 geregistreerde honden, die dit jaar goed zijn voor een opbrengst van 432.822,84 euro. Zonder hondenbelasting zal de gemeente dus op zoek moeten naar extra inkomsten of moeten snijden in haar uitgaven.