De jongeren die aanwezig waren op het uit de hand gelopen drankfeestje van begin april zijn donderdagavond samen met hun ouders op gesprek geweest op het Stadskantoor in Bergen op Zoom. 

Naast de gemeente waren ook Novadic Kentron, de GGD, politie en een ambulanceverpleegkundige aanwezig om de jongeren en hun ouders te wijzen op de gevolgen van te veel alcohol.

Het drankfeestje kreeg landelijke media-aandacht, toen vier tieners opgenomen moesten worden in het ziekenhuis vanwege alcoholvergiftiging.

De gemeente besloot alle jongeren van het feestje daarom met hun ouders uit te nodigen voor een preventieavond.

Alcoholmisbruik

De jongeren en hun ouders kregen ieder apart voorlichtingen over de gevolgen van alcoholmisbruik. Met de jongeren is stilgestaan bij wat er die avond en de periode erna met hen is gebeurd. De ouders kregen uitleg over hoe zij grenzen kunnen stellen bij hun kinderen.

Na de preventieavond zijn nog met enkele ouders vervolgafspraken gemaakt. De gemeente laat weten dat de zaak na de preventieavond is afgesloten. De instanties zien af van een HALT-verwijzing voor de jongeren.