GGZ Westelijk Noord Brabant schrapt de komende maanden mogelijk 25 tot 35 voltijdsbanen. 

Dat is het gevolg van al eerder aangekondigde bezuinigingsmaatregelen, die nodig zijn om de afnemende vraag naar specialistische geestelijke gezondheidszorg op te vangen.

Eind 2015 ging GGZ WNB, het vroegere Vrederust in Halsteren, nog uit van het verlies van zestig voltijdsbanen, maar door tussentijdse maatregelen valt het aantal gedwongen ontslagen lager uit. 

Maatregelen

GGZ WNB heeft donderdag haar medewerkers ingelicht over de gevolgen van de bezuinigingen voor haar personeelsbestand. Volgens woordvoerder Maarten van Eybergen reiken de maatregelen immers verder dan het schrappen van de 25 tot 35 voltijdsbanen.

“We gaan ook in een andere functiemix werken. Het kan dus zijn dat iemand in een andere functie aan de slag moet, ondanks dat hij of zij al jaren op het zelfde zorgonderdeel werkt en het daar goed naar zijn of haar zin heeft”, legt hij uit. 

De medewerkers die van functie moeten wisselen of hun arbeidsplaats zien verdwijnen, worden de komende dagen persoonlijk op de hoogte gesteld over hun toekomst. Om hoeveel ontslagen het gaat, hangt van het overleg dat GGZ WNB voert met de bonden.

Krimp

De ontslagen en personeelswisselingen komen niet als een verrassing. GGZ WNB kondigde in december al aan dat het schrappen van personeel nodig is om de klappen in de geestelijke gezondheidszorg op te vangen.

Door bezuinigingen vanuit het Rijk kopen zorgverzekeraars minder specialistische zorg in. Die krimp is volgens Van Eybergen al enkele jaren aan de gang.

“Alleen dit jaar heeft hij zich steviger voorgedaan dan voorgaande jaren. We hebben de afgelopen maanden daarom gekeken op welke onderdelen we nog kunnen bezuinigen. Zo hebben we de onderhoudskosten aan onze gebouwen uitgesmeerd over een langere periode."

"Daarnaast zijn tijdelijke contracten zoveel mogelijk beëindigd en hebben we de inhuur van personeel beperkt. Die maatregelen zijn echter onvoldoende om de huidige krimp op te vangen. Vandaar dat we nu inzetten op het boventallig verklaren van 25 tot 35 arbeidsplaatsen.”

Om hoeveel banen het uiteindelijk gaat, valt volgens Van Eybergen nu nog niet exact te zeggen. “We hebben altijd te maken met natuurlijk verloop, waardoor het aantal positiever kan uitpakken.’

Toekomst

Het schrappen van de arbeidsplaatsen moet GGZ WNB in ieder geval door het jaar 2016 helpen. Toch kan Van Eybergen niet uitsluiten dat er in de toekomst opnieuw gesneden wordt in het personeel.

“Ik zou graag willen zeggen dat het hier bij blijft, maar die zekerheid kunnen we helaas niet geven. Pas in oktober/november krijgen wij weer de nieuwe contracten van de zorgverzekeraars voor 2017. Dan weten wij pas hoe wij er volgend jaar voorstaan en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.”