Het college is akkoord met het voorstel van Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen om vijfhonderd euro per maand te rekenen als huur voor een bedrijfsloods op Reinierpolder II.

Het college vroeg in eerste instantie duizend euro huur, maar daar ging de stichting niet mee akkoord. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad, zij gaan op 9 mei in discussie met elkaar over het plan. Wethouder Cors Zijlmans presenteerde het plan om een loods aan te kopen en deze te verhuren aan de verschillende bouwclubs al in februari.

Het gaat om de loods aan de Koperslagerij 4 in Steenbergen. De vraagprijs bedraagt 391.500 euro en hij is 700 vierkante meter groot. De loods wordt in 25 jaar afgeschreven voor een bedrag van 5.800 euro. Daarnaast komen nog kosten voor de belastingen, verzekering en onderhoud.

De jaarlijkse kosten komen uit op 11.000 euro. Met de huurprijs van vijfhonderd euro per maand blijft een bedrag openstaan van vijfduizend euro. Deze kosten worden in het voorstel van het college opgenomen in de jaarlijkse begroting.

Huurder

De loods biedt ruimte voor vier bouwclubs en er is genoeg ruimte om in de toekomst een extra loods te plaatsen op het omliggende terrein dat nog eens 2500 vierkante meter behelst. Op dit moment hebben al twee bouwclubs aangegeven hun intrek te gaan nemen in de loods. Zowel BC Vor Mekoar als BC Gebeiteld willen gebruikmaken van de loods.

Volgens het college bestaan er dan ook geen belemmeringen om de loods aan te kopen. De Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen is daarnaast akkoord gegaan met de verantwoordelijkheid om als huurder op te treden. Zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de organisatie rondom het huisvesten van de bouwclubs.

Oplossing

Het plan is een vervolg op het eerdere idee om een stuk grond beschikbaar te stellen in Nieuw-Vossemeer. Het college opperde eerst om een bouwloods te faciliteren op het voormalige trainingsveld van sportpark de Danen, maar dat idee bleek financieel niet haalbaar.

De gemeenteraad gaf de wethouder de opdracht om opnieuw in gesprek te gaan met de stichting om alsnog tot een oplossing te komen, omdat veel bouwclubs aangaven te moeten stoppen. “Vier bouwclubs in een tijdsbestek van anderhalf jaar.

Als deze prognose zo doorgaat heeft de gemeente Steenbergen een nog slechtere naam, dan die het door de afgelopen maanden heeft gekregen: de eerste carnavalloze gemeente van Brabant”, stelde Tim Huisman al eerder (StAn).